Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Avslutning av vårens traumesensitive yogakurs for flyktningkvinnerSkriv ut

I flere år har Merethe G. Hellen, psykologspesialist og yogainstruktør ved RVTS Midt og co-instruktør Marit Høiaas, psykiatrisk sykepleier / master i psykisk heslearbeid ved Flyktninghelseteamet i Trondheim kommune, sammen drevet traumesensitive yogakurs (TSY) for flyktningkvinner.

Kursene er et samarbeid med Introduksjonsprogrammet i Trondheim kommune og deltakerne har fått kurset godkjent som helsefremmende tiltak i sine program. Asylsøkere fra Trondheim mottakssenter har også deltatt og har fått utgifter til busstransport dekket fra mottaket. Også personer med endelig avslag har vært velkommen og deltatt.

Vårens kurs har hatt rundt 20 deltakere fra ca. 10 ulike land, og har foregått i Trondhjem Turnforening´s lokaler. Målet med kursene er å forbygge helseplager gjennom bedring av kontakt med kroppen og å øke opplevelsen av livskvalitet og glede ved å kjenne kroppen som en ressurs og som et sted å føle seg trygg.

I traumesensitiv yoga legges det stor vekt på den enkeltes opplevelse av trygghet i rommet gjennom en vennlig og rolig atmosfære, forutsigbarhet fra yogainstruktørens side og fokus på og aksept for individuelle tilpasninger. Også på dette kurset var det en fantastisk flott gruppe med kvinner som sammen med oss to instruktører tøyde, bøyde, strekte og styrket kroppen, ledsaget av mye latter og moro!