Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Å spørre om selvmordstankerSkriv ut

Uansett om du er hjelper eller pårørende: Å snakke om selvmordstanker kan oppleves som å slå på lyset i et mørkt rom. Vi må tørre å spørre om de mørkeste tankene og tåle å høre svaret.

Tekst: Unni Skoglund, RVTS Midt.

Både forskning og erfaring fra feltet viser at det å spørre et annet menneske om hun/han tenker på å ende livet sitt, ikke øker sannsynligheten for at personen gjennomfører selvmord. Tvert imot kan det å snakke om selvmordstanker være forebyggende.

Å snakke om selvmordstanker kan være forebyggende. Foto: Lena Knutli

– Min erfaring er at det å spørre om selvmordstanker på en varm og oppriktig måte, åpner opp for å kunne snakke om tankene. Vonde taker er tunge å bære, og oppleves veldig ensomt å gå med. Og i tillegg skamfullt. Ved å spørre fjerner man også noe av skammen, og åpner for undring rundt tankene, sier Christine Riseth Kvello, psykolog og rådgiver ved RVTS Midt.

Hun mener at spørsmålet i seg selv viser en form for normalisering. Og det å vite at andre går med slike tanker fra tid til annen, kan gjøre at det blir mindre ensomt.

– Kanskje får man en forståelsen av at det ikke nødvendigvis er unormalt å ha selvmordstanker, eller noe man trenger å skamme seg over. Den som spør signaliserer også med å spørre at «jeg kan tåle svaret ditt- jeg tåler deg», sier Kvello.

Hun får støtte fra kollega Julia Hagen, førsteamanuensis på NTNU og rådgiver ved RVTS Midt.

– Det viktige er nettopp hvordan man spør om selvmordstanker og hvordan man responderer på svaret. Når det gis rom for undring, refleksjon og dialog er det stor sannsynlighet for at personen føler seg sett og hørt, og anerkjent i sine opplevelser, sier Hagen.

Christine Riseth Kvello og Julia Hagen er begge rådgivere ved RVTS Midt. De jobber bl.a. med selvmordsforebygging.

Stabilt under pandemien

Selvmordstallene i Norge ligger relativt stabilt, også under pandemien. I snitt var det 640 personer som tok livet sitt per år fra 2017 t.o.m. 2019. Tall fra dødsårsaker registrere/FHI som ble offentliggjort 10. juni 2021 viser ingen økning i selvmord under pandemien. I 2020 var det til sammen 639 personer, 467 menn og 172 kvinner, som tok sitt eget liv. Heldigvis har altså bekymringen for at selvmordsraten skulle øke under pandemien ikke slått til. Allikevel er det slik at tallene heller ikke har gått ned de siste årene, på tross av mange tiltak og kampanjer som er satt i gang.

Å få til gode samtaler med noen som har det så vondt at de ser på døden som en mulig utvei, er svært krevende. Men det finnes verktøy som skal bidra til forebygging av selvmord og gi gode tips til hvordan man best mulig gjennomfører samtaler en som tenker på å avslutte livet sitt.

Se RVTS Sør sitt webinar om selvmordstanker:
Selvmord: Tankene vi må snakke om – YouTube

Se også:

Veiledende materiell om forebygging av selvmord – Psykososial beredskap

Førebygging av sjølvmord – tips til helsepersonell og fagfolk – Helse Vest RHF (helse-vest.no)