Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

15. juni er Verdensdagen mot vold og overgrep mot eldreSkriv ut

Dagen markerer avstand mot vold og lidelser som rammer eldre verden over. Stadig flere eldre lider under vold og overgrep, som er en av de mest skjulte formene for vold.

Over hele verden er overgrep og omsorgssvikt mot eldre svært underrapportert eller behandlet som et ikke-problem. Problemet vil trolig øke i takt med en aldrende befolkning. For å vekke publikum og ansvarliggjøre politikerne opprettet FN`s generalforsamling i 2011 en egen dag for å rette oppmerksomheten på vold og overgrep mot eldre.

Både hjemmeboende eldre og eldre i institusjoner utsettes for vold og overgrep fra nærstående personer de er i et tillitsforhold til. Det er dessverre liten oppmerksomhet om dette både blant helsepersonell og i samfunnet for øvrig. Eldre lider derfor unødig fordi en ikke får forhindret eller stoppet volden. Dette skriver Wenche Malmedal, førsteamanuensis ved Institutt for Samfunnsmedisin og sykepleie, og hennes kolleger om i en artikkel som tidligere ble publisert i Adressa.

Artikkelen kan leses i sin helhet her.