Kompetansehevingsprogram om arbeid med vold, overgrep og traumer i et kommuneperspektivSkriv ut

Kommunene Molde, Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Vestnes har samarbeidet og utarbeidet handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Handlingsplanen skal være en del av kommunenes overordnede planverk og er styrende for alt arbeid med vold i nære relasjoner i den enkelte kommune og i regionen.

Med bakgrunn i dette arbeidet er det i samarbeid med RVTS Midt laget et kompetansehevingsprogram om arbeid med vold, overgrep og traumer i kommunene. Programmet vil gå over 7 dager.

Arbeidet med vold i nære relasjoner er i tråd med regjeringens kommunesatsning og vi samarbeider tett med både Krisesenteret i Molde, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Høgskolen i Molde om dette opplæringsprogrammet.

Ulike fagpersoner ved RVTS Midt vil bidra med et bredt spekter av kompetanse knyttet opp til tema vold i nære relasjoner. Målet er å bygge opp en felles forståelsesramme som gir økt handlingskompetanse i kommunene og regionen.

Målgruppen vil være kommunalt ansatte, studenter og ansatte ved Høgskolen i Molde, krisesenter, politi, familievern, statlig barnevern, SMISO, private barnehager og skoler, NAV, spesialisthelsetjenesten og andre samarbeidspartnere.

Samlinger

Dag 1: 31.okt 2017 

Program for dag 1

Forelesere dag 1

Presentasjoner:

Barns rettigheter etter voldovergrep-vold-to-nye

Nødrop: fra en skadet barndom

snakke vold overgrep

Barnevoldsutvalget

overgrep vold

gruppearbeid

to-tema