Barn som forgriper seg på barnSkriv ut

Nettverket skal fremme kompetanse om og behandling av barn med seksuelle atferdsproblem.

Nettverket blir ledet av RVTS Midt og består forøvrig av Bup Lian, Barnehuset og Brøset kompetansesenter.

Hovedmandatet til nettverket er å sikre at kompetansen om risikovurdering, utredning og behandling av barn som forgriper seg på barn blir holdt vedlike og utviklet i helseregionen.

Nettverket startet opp desember 2013 og tar mål av seg å møte fire ganger i året, i tillegg til at det arrangerer samlinger to ganger per år.

Medarbeidere