Kompetanseheving om arbeid med vold i nære relasjonerSkriv ut

Høgskolen i Molde, Britveien2, 6410, Molde. Rom A-1.020
31. oktober
Ledige plasser: 40 av 300

Påmeldingen er stengt

Kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Vestnes har sammen utarbeidet kommunal Handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Med bakgrunn i dette planarbeidet, og som et eget tiltak i handlingsplanen, har RVTS Midt og Krisesenteret i samarbeid med høgskolen i Molde, laget et kompetansehevingsprogram om arbeid med vold, overgrep og traumer i kommunene.

Programmet vil gå over 7 dager fordelt over 3 semestre, der ulike fagpersoner i regionen og fra RVTS Midt vil bidra med et bredt spekter av kompetanse knyttet opp til temaet vold i nære relasjoner. Målet er å bygge opp en felles forståelsesramme som gir økt handlingskompetanse i kommunene og regionen.

Målgruppe for programmet: Kommunalt ansatte, studenter og ansatte ved Høgskolen i Molde, Krisesenteret, politiet, familievern, statlig barnevern, Smiso, private barnehager og skoler, Nav, spesialisthelsetjenesten og andre samarbeidspartnere.

Programmet vil starte 31. oktober 2017 og avsluttes 8. november 2018. Eventuelle spørsmål kan rettes til prosjektansvarlige ved RVTS Midt, Siri Leraand siri.leraand@stolav.no eller Rita Småvik rita.smavik@stolav.no.

Link til program 31.10.

Link til forelesere 31.10.

Link til hele programmet

Kompetanseprogrammet er gratis. Lunsj serveres første dag.

For å få kursbevis må du delta på alle 7 dager.

Påmelding gjelder for alle dagene.

NB! Hvis du ikke kan delta aller dagene: Sett kryss i boksen ved siden av «Jeg kan ikke alle dagene» som du finner under påmeldingsskjemaet, da vil alternativer komme opp.

Sted: Høgskolen i Molde, Britveien2, 6410, Molde. Rom A-1.020.

Angående dag 6 vil det komme egen påmelding til sesjonene.

 

Påmeldingen er utløpt