20. nordiske konferanse for behandlere som arbeider med traumatiserte flyktningerSkriv ut

RVTS Midt, representert av Jorunn Gran og Odd Harald Røkenes, deltok nylig på den 20. nordiske konferanse for behandlere som arbeider med traumatiserte flyktninger.

Konferansen ble holdt i Gøteborg 30.11.-1.12.2017.

I et historisk perspektiv har de nordiske konferansene hatt tre perspektiv som grunnfundament; menneskerettsperspektivet, det kliniske arbeidet med flyktningtraumer og presentasjon av forskning på disse områdene.

En viktig oppgave for nettverket er å støtte kommende konferansearrangører med å holde konferansenes etos levende.

Neste års konferanse har tittelen «Fra avmakt til styrke», og blir holdt i Stavanger 6.-7. juni.

Årets konferansedeltakere kom med følgende uttalelse:

«I overenstemmelse med FN`s konvensjon mot tortur og FN`s torturkomitè oppfordrer konferansens 170 eksperter regjeringen i de nordiske landene til å opprette nasjonale planer for helhetlig rehabilitering for flyktninger som har vært utsatt for tortur eller annen grusom og umenneskelig behandling, uavhengig av flyktningenes rettslige status. Rehabiliteringen skal tilpasses torturoverleveres særskilte behov og utføres av multidisiplinære team med adekvat kompetanse. Vi er svært bekymret over de langtidskonsekvenser som en asylpolitikk med midlertidig oppholdstillatelse og begrenset familiegjenforening får for traumatiserte og torturerte flyktningers psykiske helse.»

(Fritt oversatt til norsk av RVTS Midt)